۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس حساب اختلالات جزئی، تدریس پرتربیشن نایفه، تدریس روش های حل معادلات PDE

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال