گاهی اوقات باید مفاهیم ریاضی را به صورت شهودی فرا گرفت تا پیچیدگی های مفاهیم از بین بروند و مطالب را بتوان به خوبی درک کرد.

جبر خطی یک بخش بسیار کاربردی ریاضی است. در اغلب مسائل کاربردی مهندسی در روند حل نیاز می شود. طراحی روش های حل دستگاه های معادلات بزرگ روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در داده کاوی اساسا با بردار ها و ماتریس ها سر و کار داریم و داشتن دید خوب به موضوعات جبر خطی ذهنیت شما را برای الگوریتم های مختلف داده کاوی آماده می کند. جبر خطی یکی از بخش های ریاضی است که دیدگاه های هندسی، تصویری و شهودی و درک مفاهیم به شدت در تسریع فرایند یادگیری و پیشرفت اهمیت دارد و صرفا با خواندن کتاب نمی توان به دیدگاه های زیبای آن دست یافت. باید دست به کار شد  و تصور کرد و با تصویرسازی ذهنی سعی کرد مفاهیم را درک کرد. در کنار شما هستیم برای توضیح مفاهیم به صورت هندسی برای درک مفاهیم بردارها، فضاهای برداری (که اصلا ممکن است بردار نباشند و صرفا به خاطر ویژگی هایی شبیه به بردارها بردار نامیده می شوند)، استقلال خطی، وابستگی خطی، روش های تجزیه ماتریسی، بردارهای پایه، تبدیلات خطی، ماتریس های مربوط به تبدیلات خطی، بردار ویژه، مقدار ویژه، ماتریس های دوران، انعکاس، … و سپس توضیح جبری همین مفاهیم برای عمق بخشیدن به آنچه هندسی فرا گرفته ایم.

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ در صورت عدم پاسخگویی تلفنی، در واتس اپ پیام بدهید.