۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ ترجمه متون تخصصی ریاضی

ترجمه صوتی متون تخصصی ریاضی، ارائه ترجمه به صورت فایل های صوتی پاراگراف به پاراگرف در تلگرام، ترجمه محتوایی با توضیح مطلب و ارائه مثال در صورت نیاز،

ترجمه مقالات انگلیسی تخصصی ریاضی و کاربردهای ریاضی در مهندسی به فارسی و بالعکس مربوط به رشته های ریاضی، مهندسی عمران، مکانیک، برق، پتروشیمی، فیزیک، مهندسی شیمی، و …

ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی، برگردان محتوایی مقاله فارسی به انگلیسی و بالعکس

ترجمه روان مقاله انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با توجه به ساختارهای رایج زبان

روان خوانی متون تخصصی انگلیسی مهندسی و ریاضیات با لهجه آمریکایی

ویرایش مقالات انگلیسی قبل از سابمیت، بازنگری ساختاری و رعایت نکات گرامری و استفاده از اصطلاحات رایج در ساختارهای آکادمیک

   ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵      ایمیل