تدریس خصوصی ریاضیات پیش دانشگاهی در تهران

شماره تلفن   ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵   دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه
ایمیل

مدرس: دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد

تدریس خصوصی ریاضیات پیش دانشگاهی در تهران، تدریس ریاضی پیش دانشگاهی در تهران

شماره تلفن معلم خصوصی ریاضی تهران ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس در منزل  تدریس آنلاین