۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران و کرج ، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی در تهران و کرج

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته از کتاب کرویت سیگ (اروین کریزیگ) ERWIN KREYSZIG،

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته از کتاب مایکل گرینبرگ Michael D. Greenberg

تدریس ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته کتاب جفری Alan Jeffrey، فونگ، کی و کالونی

تدریس ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته بر اساس جزوات، ویدئوها و کتاب های دانشگاه MIT

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲ کتاب اختلالات جزئی نایفه Variational Calculus و توابع گرین از کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی کاربردی نوشته ریچارد هابرمن، تدریس خصوصی مسائل اختلالات جزئی مقید، اختلالات جزئی با قیود انتگرالی، اختلالات جزئی با شرایط مرزی و شرایط انتگرالی، تدریس ریاضی مهندسی به زبان انگلیسی، تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی

تدریس کلیه موضوعات ریاضی مهندسی و ریاضیات مهندسی پیشرفته بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم

تدریس موضوعات: حل معادلات دیفرانسیل جزئی با استفاده از جداسازی متغیرها، بسط سری ها، سری و انتگرال فوریه و سری فوریه تعمیم یافته، تبدیلات انتگرالی شامل تبدیلات لاپلاس و فوریه، خواص تبدیلات تابعی، توابع مختلط، انتگرال گیری مختلط و کاربردها، نگاشت همدیس و مسائل پتانسیل الکترواستاتیک، حل مسائل مقدار مرزی روی نواحی مختلف، دستگاه های متعامد، مسائل انتقال حرارت، پتانسیل و ارتعاشات در ابعاد بالا، روش کوادراتور پیچشی convolution quadrature، برازش منحنی چندمتغیره، مسائل مقدار ویژه و …

مدرس: ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  دکترای ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد

 

Online tutoring of advanced engineering mathematics by Skype, IMO, etc.,  Call Dr. Jani, PhD Applied Mathematics, +989194217175

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی ارشد، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی دکتری، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی پتروشیمی، مهندسی برق، مهندسی هوافضا، مهندسی مواد، …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در کرج، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی در کرج

تدریس ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته جزوه ریاضیات عالی مهندسی دانشگاه امیرکبیر دکتر بهار

تدریس ریاضیات مهندسی در تهران تدریس ریاضیات مهندسی پیشرفته در تهران تدریس ریاضیات عالی مهندسی در تهران تدریس ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران