تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی، تدریس ریاضیات به زبان انگلیسی برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج کشور،

کلاس خصوصی تدریس ریاضی به زبان انگلیسی به صورت آنلاین و حضوری، تدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی به زبان انگلیسی، تدریس جبرخطی به زبان انگلیسی، تدریس آنالیز عددی به زبان انگلیسی، تدریس ریاضی مهندسی به زبان انگلیسی، تدریس خصوصی روش های عددی به زبان انگلیسی، تدریس ریاضی عمومی به زبان انگلیسی، تدریس مثلثات به زبان انگلیسی، تدریس مباحث ویژه ریاضیات به زبان انگلیسی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکتری ریاضی کاربردی دارای سابقه تدریس ریاضیات به زبان انگلیسی