تدریس خصوصی ریاضی کنکور تجربی

موفقیت در کنکور تجربی ارتباط زیادی با موفقیت در درس ریاضی است.

تدریس خصوصی ریاضی کنکور تجربی بر اساس منابع کارآمد، تدریس کنکور تجربی از کتب خیلی سبز، گاج و …

۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹ 

تدریس در تهران به صورت حضوری در منزل شما یا در دفتر کار ما

تدریس آنلاین کنکور ریاضی تجربی با اسکایپ یا سایر اپلیکیشن ها نیز پذیرفته می شود.

       mostafa.jani