۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

میپل برای محاسبات ماتریسی، میپل برای ریاضی عمومی، میپل برای جبر خطی، میپل برای ریاضی مهندسی پیشرفته و …

آموزش آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل برای حل عددی معادلات دیفرانسیل، تدریس آنلاین میپل برای معادلات دیفرانسیل جزئی PDE

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی عددی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین محاسبات عددی پیشرفته

تدریس به زبان ساده، تدریس با حل مسائل متنوع، حل مثال های کتاب و جزوه منطبق بر جزوه و کتاب پیشنهادی شما برای کسب نمره عالی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس آنلاین – تدریس حضوری

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی، تدریس آنلاین محاسبات عددی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، ریاضیات پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته و …

تدریس مفهومی – تاکید بر حل مساله و حل تمرینات متنوع – تدریس از کتاب یا جزوه مورد نظر شما

تدریس از کتاب  یا جزوه مد نظر شما: ریاضیات مهندسی پیشرفته کرویت سیگ، هایدلبرگ، مینت یو، واینبرگر، جفری، گرینبرگ، پرویز معین، پهلوان زاده، جزوات دانشگاه امیرکبیر، شریف،مدرس، آزاد تهران مرکز، تهران شمال، علوم تحقیقات و … ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 

 

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی،

تدریس آنلاین یادگیری ماشین، تدریس آنلاین روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل،

تدریس آنلاین معادلات دیفرانسیل،

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات در سطوح مختلف دانشگاهی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی و …

تدریس معادلات دیفرانسیل به زبان ساده، تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده، تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی

 

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های عددی در محاسبات مهندسی،

تدریس خصوصی مکانیک محاسباتی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد  و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی و محاسبات عددی با حل مساله و تمرین های متنوع

تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی

(سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلات گرما، موج، لاپلاس، پوآسون، تبدیل لاپلاس، روش جداسازی متغیرها، پرتربیشن نایفه، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، معادلات انتگرال-دیفرانسیل، روش تفاضل متناهی، روش اجزا محدود، آنالیز مختلط، نگاشت های مختلط، …)

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

 

یادگیری موسیقی نیازمند یک برنامه ریزی زمان بندی شده و دراز مدت و کار عملی است. ریاضیات هم همینطور است. نواختن در ریاضیات قاعده دارد همانطور که نواختن موسیقی قاعده مند است. آنقدر باید در ریاضیات کار کنید تا آهنگ خودتان را بنوازید. یادگیری، تحقیق و پژوهش در ریاضیات مانند یادگیری موسیقی نیاز به صرف وقت دارد و آنقدر باید این کار را با آرامش و با برنامه ریزی انجام داد که از این کار لذت برد.

تفکر ذهن را قوی می کند همانطور که ورزش جسم را قوی می کند. یادگیری ریاضیات را می توان با پیوند زدن مفاهیم و روش ها به طبیعت ساده تر، آموزنده تر و زیباتر کرد. درس های مختلف ریاضیات را به شیوه های گوناگون می توان به طبیعت و مسائل زاییده از طبیعت گره زد.

بررسی تغییرات دمای اجسام، تغییرات اجسام مرتعش، پیش بینی وضعیت آینده یک سیستم (سیستم مالی، سیستم جغرافیایی، سیستم فیزیکی و …) نیاز به زبانی دارد که همان زبان ریاضیات است. ریاضیات ترجمه ساده ای از طبیعت و مسائل طبیعی است ولی گاه آنچنان به دور و برمان بی توجه هستیم که درسی مانند معادلات دیفرانسیل را پاس می کنیم بدون اینکه به ترجمه های بسیار ارزشمند و کاربردی توجه کنیم ریاضی مهندسی را پاس می کنیم بدون اینکه به نمودهای مختلف این درس در زندگی و در صنعت مانند تغییرات غلظت محلول ها (معادله غلظت، معادله دیفیوژن)، تغییرات دمای اجسام یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی در اشکال مختلف و در شرایط مختلف توجه کنیم.

و در آخر می پرسیم ریاضی به چه دردی می خورد؟ و پاسخ ما بدون توجه، بدون کنجکاوی، بدون دقت نظر و بدون برقراری ارتباط با مسائل مهم و پایه ای مهندسی این است: ریاضیات به هیچ دردی نمی خورد.

اگر به دنبال یافتن پاسخ های دقیق برای مسائل مهندسی نباشیم پاسخ فوق پاسخ به جایی است.

ریاضیات برای یافتن ساده ترین و دقیق ترین پاسخ ها برای ذهن های کنجکاو است. بخشی از هر کتاب ریاضی باید به این موضوع اختصاص یابد که ریاضیات و به ویژه این موضوعات ریاضی که در کتاب بحث می شود به چه درد می خورد؟

طراحی خودروهای خودران و مسیریابی، فشرده سازی تصاویر پزشکی، دستگاه های پزشکی و تبدیلات فوریه، مفهوم هندسی دترمینان (طول، مساحت، حجم و …) و کاربرد در یافتن مولفه های اصلی، روش های یادگیری ماشین و ماتریس ها، ….

این مطلب ناقص نوشته شده است. جستجوی گوگل اسکالر در یافتن مطالب تحقیقاتی …

 

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ارشد و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده – تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

تدریس مفهومی ریاضی مهندسی – تدریس از طریق حل مساله و حل تمرینات متنوع تمرین های کتاب درسی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

 

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته و ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، ریاضیات آزمون جامع دکتری و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته های مهندسی مکانیک، عمران، برق، کامپیوتر و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس حساب اختلالات جزئی، تدریس پرتربیشن نایفه، تدریس روش های حل معادلات PDE

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی محاسبات عددی تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

(تدریس خصوصی کلیه مباحث ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته

سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی،

روش جداسازی متغیرها برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی همگن و غیرهمگن با شرایط مرزی و اولیه دلخواه،

روش های اختلالات جزئی (پرتربیشن Perturbation) برای حل معادلات غیرخطی، معادلات لایه مرزی و …

مباحث مرتبط با جبر خطی و جبر خطی عددی، روش های عددی در مهندسی عمران، مکانیک، برق، سیالات، …،

معادلات انتگرال (فردهلم، ولترا، ولترا-فردهلم، معادلات انتگرال-دیفرانسیل، …)

و سایر مطالبی که در دانشگاه های مختلف تدریس می شود.

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی مکانیک، روش های عددی در مهندسی عمران،  …

تدریس خصوصی روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی معادلات انتگرال، تدریس خصوصی آزمون جامع ریاضی پیشرفته، ….

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دارای سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی اختلالات جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی معادلات دیفرانسیل،  تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی روش های محاسباتی در علوم و مهندسی، تدریس مفهومی به همراه حل مسائل و نمونه سوالات متنوع در سطوح مختلف

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ سابقه تدریس بیش از ۵ سال در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری