برداشت های شهودی ما از مفاهیم ریاضیات کمک بسیاری در درک مفاهیم ریاضیات پیشرفته می کند. اغلب اوقات مطالب بسیار پیچیده با دانستن واقعیت ها و مصداق های روزمره بسیار ساده می شوند.

تدریس کلیه دروس تخصصی ریاضی (ریاضی مهندسی، ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته، جبرخطی و جبر خطی عددی، روش های ریاضی در یادگیری ماشین و …)

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی