۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

تدریس ریاضیات در مقاطع مختلف دانشگاهی: تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی ارشد، تدریس خصوصی ریاضیات عالی پیشرفته، تدریس ریاضیات پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی دانشگاه در تهران، تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی جبرخطی عددی، تدریس خصوصی جبر خطی در تهران، تدریس روش های عددی در محاسبات عددی، تدریس روش های عددی در مهندسی  عمران، تدریس روش های عددی در الکترومغناطیس، تدریس خصوصی روش های عددی در انتقال حرارت، تدریس هدفمند ریاضیات در رشته های مختلف علوم و مهندسی

علاقه مند به موضوعات تخصصی: روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل کسری، معادلات انتگرال-دیفرانسیل، فرایندهای پخش در محیط های غیر عادی، روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی، انتگرال گیری پیچشی (کوادراتور پیچشی)، حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری و …