در صورتی که مقاله شما در رابطه با ریاضی کاربردی یا کاربردهای ریاضیات در مهندسی است (مرتبط با روش های عددی یا تحلیلی برای حل معادلات مربوط به رشته های ریاضی کاربردی، مهندسی عمران، مکانیک، برق، مسائل ارتعاشات، دیفیوژن، بهینه سازی، حمل و نقل و غیره):

مقاله خود را قبل از ارسال (سابمیت)، برای ما بفرستید. از نظر استفاده استفاده از کلمات علمی متداول در مقالات انگلیسی و نیز از نظر گرامری و ساختار صحیح جملات بررسی می کنیم و ویرایش های مربوطه را انجام می دهیم.

تماس بگیرید ۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹   

ویرایش علمی و زبانی مقاله جهت ارسال به مجلات ISI      ویرایش ساختاری مقاله جهت ارسال به مجلات ISI   ویرایش انگلیسی مقاله جهت ارسال به مجلات ISI