شماره تلفن   ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران به صورت حضوری
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل به صورت آنلاین

مباحث درس معادلات دیفرانسیل:

  • تعاریف اولیه (مرتبه، درجه، جواب، خطی و غیر خطی بودن و …)، اهمیت معادلات دیفرانسیل در مهندسی (بسته به رشته: خمش تیرها، معادلات ترک خوردگی در فلزات، رشد جمعیت، ریاضیات زیستی، معادلات آب های کم عمق، معادلات تحلیل بازار بورس، معادلات مربوط به تنش و کرنش در مواد ویسکوالاستیسیته، …)
  • روش های خاص برای معادلات خاص (جداپذیر، خطی مرتبه اول، معادلات همگن، تغییر متغیر، …)،
  • روش های حل معادلات مرتبه دوم، روش های حل معادلات مرتبه بالاتر با ضرایب ثابت، ….، روش های تقریبی (روش بسط جواب بر حسب سری تیلور، معرفی روش تفاضل متناهی، …)،
  • معرفی تبدیل لاپلاس، بیان ایده ساده و انگیزه استفاده از تبدیل لاپلاس به زبان ساده، معرفی خواص و کاربرد آن در حل برخی معادلات،  حل برخی دستگاه معادلات دیفرانسیل با تبدیل لاپلاس، معرفی معادلات دیفرانسیل جزئی و روش تفاضل متناهی برای حل آنها و سایر مباحث خاص بر اساس رشته و نیازهای تحقیقاتی آن

تدریس معادلات دیفرانسیل به انگلیسی با مدرس با سابقه تدریس آنلاین ریاضی به زبان انگلیسی برای غیرایرانیان، تدریس معادلات دیفرانسیل آنلاین، کلاس خصوصی آنلاین معادلات دیفرانسیل دانشگاه، کلاس حضوری در تهران

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران و مولف کتب آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد، عضو بنیاد ملی نخبگان

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵