شماره تلفن   ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه
ایمیل

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کنکور ارشد – آموزش مفهومی مباحث ریاضی مهندسی – ریاضی مهندسی کنکور ارشد و  ریاضی مهندسی کنکور دکتری

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی کنکور ارشد   تدریس خصوصی ریاضی مهندسی آزمون سراسری کارشناسی ارشد

مدرس: دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد

ایمیل