۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵   دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی و نظریه محاسبه و سایر رشته های مهندسی، کاربردهای محاسبات ماتریسی در شبکه های اجتماعی، کاربردهای محاسبات ماتریسی در هوش مصنوعی و …
تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی ارشد علوم کامپیوتر

مدرس: دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد