۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی مسلط به زبان انگلیسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ ترجمه متون تخصصی ریاضی

ترجمه نوشتاری متون تخصصی ریاضی

ترجمه ویدئوهای آموزشی ریاضی

ترجمه روان متون تخصصی ریاضی

ترجمه روان متون تخصصی مهندسی

ترجمه روان مقالات ریاضی، ترجمه مقاله ریاضی به صورت روان

ترجمه صوتی متون تخصصی ریاضی، ارائه ترجمه به صورت فایل های صوتی پاراگراف به پاراگرف در تلگرام، ترجمه محتوایی با توضیح مطلب و ارائه مثال در صورت نیاز،

ترجمه مقالات انگلیسی تخصصی ریاضی و کاربردهای ریاضی در مهندسی به فارسی و بالعکس مربوط به رشته های ریاضی، مهندسی عمران، مکانیک، برق، پتروشیمی، فیزیک، مهندسی شیمی، و …

ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی، برگردان محتوایی مقاله فارسی به انگلیسی و بالعکس

ترجمه روان مقاله انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با توجه به ساختارهای رایج زبان

روان خوانی متون تخصصی انگلیسی مهندسی و ریاضیات با لهجه آمریکایی

ویرایش مقالات انگلیسی قبل از سابمیت، بازنگری ساختاری و رعایت نکات گرامری و استفاده از اصطلاحات رایج در ساختارهای آکادمیک

   ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی مسلط به زبان انگلیسی