۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، محاسبات ماتریسی، ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته، روش های عددی در جبر خطی و …

تدریس ریاضیات پیشرفته ۱، ریاضیات پیشرفته ۲، تدریس ریاضیات پیشرفته ارشد و دکتری

در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی هسته ای، …

تدریس مفهومی ریاضیات، تدریس ریاضیات به زبان ساده، آموزش ملموس ریاضیات

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری