۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران  حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی حضوری و آنلاین

تدریس ریاضی با اسکایپ، واتس اپ، انی دسک و …

تدریس ریاضیات پیشرفته، مباحث خاص، تدریس ریاضیات صنعتی

تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی حضوری و آنلاین، تدریس ریاضی کاربردی

تدریس خصوصی آنالیز عددی پیشرفته حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته، محاسبات ماتریسی حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی انتقال حرارت پیشرفته حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی نرم افزار ریاضی میپل Maple حضوری و آنلاین

آموزش ریاضی به روش حل مساله، حل تمرینات متنوع و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال