لینک مستقیم دانلود رایگان کتاب ریاضی مهندسی اروین کرویت  سیگ (اروین کریزیگ) زبان اصلی  کلیک کنید

لینک مستقیم دانلود رایگان جزوه ریاضیات عالی مهندسی دکتر کاظم بهار دانشگاه امیرکبیر

تدریس ریاضیات دانشگاهی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری به زبان ساده با ارائه مثال ها و حل تمرینات مختلف از دروس مرتبط با رشته

نگاه جدید و زاویه جدید به مساله قدمی به سوی بهتر فهمیدن است.

شماره تلفن    ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه
ایمیل