تدریس ریاضیات

به کلینیک تخصصی ریاضی خوش آمدید.

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته، مسائل مقداری مرزی، مبانی آنالیز عددی، آنالیز عددی پیشرفته، جبر خطی عددی، مبانی ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل جزئی، حساب تغییرات، حسابان کسری و … ریاضیات رشته مهندسی عمران، مکانیک، مواد، برق، نساجی، پتروشیمی، کامپیوتر، هوافضا، مهندسی شیمی و غیره با روش رشته-محور

Contact me: Telegram    Instragram   Email    Skype   +۹۸۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

در هزاره سوم استفاده از ریاضیات در صنایع، تحقیقات مهندسی، تحقیقات پزشکی و ساخت ابزار هوشمند پزشکی به صورت چشمگیری افزایش می یابد.

Online math instructor:
If you are seeking an online math tutor for undergraduate, graduate and postgraduate courses in various math topics such as Calculus, Advanced Calculus, Differential Equations, Analysis, Linear Algebra, Numerical Linear Algebra, Numerical Methods, Advanced Engineering Mathematics,  Matrix Computations, Advanced Numerical Analysis, etcOnline math tutor, Online advanced math teacher, Online calculus teacher, Online linear algebra teacher, Online Differential Equations tutor, Online math mentor, …