تماس بگیرید        ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه
ایمیل

تدریس خصوصی جبر خطی تدریس در تهران
تدریس خصوصی جبرخطی عددی

تماس بگیرید ۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹

مدرس: دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد

تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.