تدریس خصوصی اختلالات جزئی (پرتربیشن)، تدریس نظریه اختلال جزئی در مهندسی
تدریس اختلالات برای حل معادلات دیفرانسیل سینگولار (منفرد) و حل مسائل لایه مرزی
آموزش اختلالات جرئی به زبان ساده از طریق حل مثال های متنوع اختلالات جزئی و حل مسائل کتاب اختلالات نایفه، روش پوآنکاره-لیندشیت، …
تدریس نظریه اختلالات (نظریه اغتشاش، پرتربیشن) به زبان انگلیسی، کلاس آنلاین برای متقاضیان داخل و خارج کشور

تماس بگیرید ۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹ 

مدرس:دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس و مولف کتاب های آمادگی آزمون سراسری کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی ماهان، رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد، تدریس به دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج کشور در آمریکا، کانادا، آلمان، … هم به زبان انگلیسی و هم زبان فارسی

سایر گزینه های ارتباطی:      ایمیل

کاربردهای نظریه اختلال Perturbation theory
توصیف سیستم های کوانتومی، حل تقریبی مسائلی در تئوری الکترودینامیک، محاسبه خطوط طیفی هیدروژن، مسائل لایه مرزی
تبدیل یک سیستم پیچیده به یک سیستم ساده و قابل حل، امکان تعیین تقریب های مجانبی قابل بهبود،
لینک مستقیم: دانلود کتاب اختلالات جزئی نایفه با لینک مستقیم زبان اصلی

مطالب کتاب اختلالات جزیی نایفه Introduction to perturbation techniques

 • فصل ۱: مقدمه Introduction
 • فصل ۲: معادلات جبری Algebraic equations
 • فصل ۳:انتگرال ها Integrals
 • فصل ۴: معادله دافینگ Duffing equation
  • ۱.۴ بسط مستقیم (سرراست)
  • ۲.۴ روش لیندشتت-پوآنکاره
  • ۳.۴ روش بازنرمال سازی
  • ۴.۴ روش مقیاس های چندگانه (چندمقیاسی)
  • ۵.۴ روش تغییر پارامترها
  • ۶.۴ روش میانگین گیری
 • فصل ۵: ارتعاش میرای خطی Linear damped oscilator
 • فصل ۶: نوسانات خود-تحریک Self-excited oscillations
 • فصل ۷: معادلات غیرخطی درجه دوم و سوم Systems with quadratic and cubic nonlinearities
 • فصل ۸: سیستم های غیرخطی ضعیف کلی General weakly nonlinear systems
 • فصل ۹: نوسانات واداشته (اجباری) معادله دافینگ Forced oscillations of the Duffing equation
 • فصل ۱۰: تحریکات چندفرکانسی Multifrequency excitations
 • فصل ۱۱: معادله متیو The mathieu equation
 • فصل ۱۲: مسائل لایه مرزی Boundary-layer problems
 • فصل ۱۳: معادلات خطی با ضرایب متغیر Linear equations with variable coefficients
 • فصل ۱۴: معادلات دیفرانسیل با یک پارامتر بزرگ Differential equations with a large parameter
 • فصل ۱۵: شرایط حل پذیری Solvability conditions
 • ضمیمه الف: اتحادهای مثلثاتی Appendix A: Trigonometric identities
 • ضمیمه ب: معادلات دیفرانسیل معمولی خطی Appendix B: Linear ODEs

تدریس اختلالات جزئی ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 

 

تدریس خصوصی اختلالات جزئی در تهران، تدریس خصوصی اختلالات جزیی در تهران، تدریس آنلاین پرتوربیشن، تدریس خصوصی پرتوربیشن، تدریس خصوصی اغتشاشات، آموزش پرتوربیشن به زبان ساده، ایده های اصلی روش اختلالات جزئی، تدریس نظریه اختلال، تدریس نظریه تدریس اغتشاش، کتاب اختلالات جزئی نایفه، کتاب پرتربیشن نایفه،   Introduction to perturbation techniques Nayfeh تئوری اختلالات ریاضی مهندسی