تقویت زبان انگلیسی با رویکرد دانش عمومی و تخصصی ریاضی و یادگیری تلفظ درست واژگان تخصصی ریاضی دارای مزایای زیر است:

سریع خوانی متون علمی با تلفظ آمریکایی و اجتناب از اتلاف وقت و انرژی در خواندن

کسب توانایی مطالعه کتاب های مرجع علمی که عمدتا به زبان انگلیسی هستند.

کسب توانایی لازم مطالعه مقالات معتبر علمی

ادامه تحصیل در خارج از کشور چه به صورت یک مقطع تحصیلی باشد و چه به صورت یک فرصت کوتاه مدت مطالعاتی باشد.

شرکت در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور

اعزام به خارج جهت فرصت های شغلی در محیط های آکادمیک و …

تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی در کلیه مقاطع تحصیلی ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

مدرس: دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه