۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس

تدریس حضوری و غیرحضوری ریاضی

تدریس آنلاین ریاضی برای متقاضیان داخل و خارج کشور

تدریس مباحث پیشرفته ریاضی به ساده ترین زبان

تدریس ریاضیات مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس خصوصی دروس مختلف ریاضی: ریاضی عمومی، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، جبرخطی، ریاضیات عالی مهندسی، ریاضیات پیشرفته دکتری، ریاضیات پیشرفته ارشد، ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد و ریاضی مهندسی پیشرفته دکتری، جبرخطی، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، تبدیلات فوریه و لاپلاس، حسابان کسری، تدریس خصوصی حساب کسری، نظریه اختلال جزئی (پرتربیشن)، تدریس ریاضی به زبان انگلیسی، تدریس معادلات به زبان انگلیسی، تدریس آنالیز عددی به زبان انگلیسی، تدریس محاسبات به زبان انگلیسی، تدریس سری های توانی تیلور و فوریه و بسل و … در حل معادلات دیفرانسیل، تدریس روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و PDE  و تدریس اینترنتی ریاضی، تدریس آنلاین ریاضی، تدریس ریاضی با اسکایپ و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس

Online tutoring mathematics: differential equations, linear algebra, numerical analysis, advanced mathematics, advanced engineering mathematics, numerical methods for differential equations and partial differential equations, fractional calculus, mathematics softwares Maple, ….  Skype: +989194217175