تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی،

تدریس آنلاین یادگیری ماشین، تدریس آنلاین روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل،

تدریس آنلاین معادلات دیفرانسیل،

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات در سطوح مختلف دانشگاهی