۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی عددی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین محاسبات عددی پیشرفته

تدریس به زبان ساده، تدریس با حل مسائل متنوع، حل مثال های کتاب و جزوه منطبق بر جزوه و کتاب پیشنهادی شما برای کسب نمره عالی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد