تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی مکانیک، روش های عددی در مهندسی عمران،  …

تدریس خصوصی روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی معادلات انتگرال، تدریس خصوصی آزمون جامع ریاضی پیشرفته، ….

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دارای سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری