۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی سیستم های دینامیکی Dynamical systems

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته Advanced engineering mathematics

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته Advanced computational mathematics

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی (پاره ای) Partial differential equations

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی انتقال حرارت پیشرفته (روش های عددی و تحلیلی در انتقال حرارت )

تدریس خصوصی انتقال جرم پیشرفته (روش های عددی و تحلیلی در انتقال جرم)

تدریس خصوصی پرتربیشن perturbation تدریس خصوصی روش های عددی در جبر خطی

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و …

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی و …

تدریس ریاضیات دانشگاهی جزوات زبان انگلیسی، آلمانی، دانمارکی و …

تدریس ریاضیات کاربردی در مقاطع مختلف دانشگاهی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 

دارای سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضیات دانشگاهی و ریاضیات پیشرفته