۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی: رشته های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، ریاضیات پیشرفته ۲ کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل رشته های مختلف مهندسی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی جبر خطی تدریس خصوصی جبر خطی عددی

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان به زبان انگلیسی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه به زبان انگلیسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه