۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دارای سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران

تدریس خصوصی ریاضی به زبان ساده

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و جبر خطی و جبر خطی عددی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی آنالیز عددی و آنالیز عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران