۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس آنلاین – تدریس حضوری

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی، تدریس آنلاین محاسبات عددی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، ریاضیات پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته و …

تدریس مفهومی – تاکید بر حل مساله و حل تمرینات متنوع – تدریس از کتاب یا جزوه مورد نظر شما

تدریس از کتاب  یا جزوه مد نظر شما: ریاضیات مهندسی پیشرفته کرویت سیگ، هایدلبرگ، مینت یو، واینبرگر، جفری، گرینبرگ، پرویز معین، پهلوان زاده، جزوات دانشگاه امیرکبیر، شریف،مدرس، آزاد تهران مرکز، تهران شمال، علوم تحقیقات و … ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵