مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضیات در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱ ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ ارشد و دکتری

تدریس خصوصی مباحث خاص ریاضی پیشرفته: تبدیلات فوریه، حل معادلات گرما، حل معادله موج، حل معادله لاپلاس، پرتربیشن، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات انتگرال، جبر خطی عددی، روش های تجزیه ماتریسی، مسائل اشتورم-لیوویل، مسائل مقدار ویژه و …

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضیات در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵