۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس کارشناسی، ارشد و دکتری رشته های مهندسی و علوم

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵