تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی اختلالات جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی معادلات دیفرانسیل،  تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی روش های محاسباتی در علوم و مهندسی، تدریس مفهومی به همراه حل مسائل و نمونه سوالات متنوع در سطوح مختلف

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ سابقه تدریس بیش از ۵ سال در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری