۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ارشد و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده – تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

تدریس مفهومی ریاضی مهندسی – تدریس از طریق حل مساله و حل تمرینات متنوع تمرین های کتاب درسی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید