تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی و …

تدریس معادلات دیفرانسیل به زبان ساده، تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده، تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی