۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

میپل برای محاسبات ماتریسی، میپل برای ریاضی عمومی، میپل برای جبر خطی، میپل برای ریاضی مهندسی پیشرفته و …

آموزش آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل برای حل عددی معادلات دیفرانسیل، تدریس آنلاین میپل برای معادلات دیفرانسیل جزئی PDE

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد