تدریس آنلاین ریاضی مهندسی ، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته  ، تدریس آنلاین ریاضیات پیشرفته

تدریس کلیه مباحث ریاضی مهندسی (سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلات دیفرانسیل جزئی PDE، تبدیل لاپلاس برای معادلات PDE، تبدیل فوریه برای PDE و …، پرتربیشن (اختلالات جزئی)، مسائل مقدار مرزی، مسائل لایه مرزی، حسابان تغییراتی (حساب تغییرات) و آنالیز مختلط، انتگرال مختلط، معادله گرما، موج، لاپلاس، پوآسون و …

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی ، تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته  ، تدریس خصوصی آنلاین ریاضیات پیشرفته

ریاضی مهندسی کارشناسی، ارشد و دکتری عمران، برق، مکانیک، …

حل نمونه سوالات برای آمادگی امتحانات میانترم و امتحان پایان ترم با توضیحات کامل به همراه توضیحات صوتی نوشته های ارسالی، حل مسائل متنوع

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس