برنامه دوره دکتری دانشگاه منچستر در ریاضیات شامل جبر، آنالیز و سیستم های دینامیکی، هندسه و توپولوژی، ریاضی کاربردی و صنعتی، مسائل معکوس، منطق ریاضی،ریاضی مالی و دانش بیمه، نظریه اعداد، آنالیز عددی و رایانش علمی، احتمال و آنالیز تصادفی و نیز آمار و کاربردها است.

پروژه های دکتری ریاضی کاربردی و صنعتی در این دانشگاه به شرح زیر است (شرایط اخذ پذیرش دکتری در این موضوعات را در لینک های مربوطه ببینید.)

خواص آکوستیک کامپوزیت نانوفیبری Acoustic properties of nanofibre composites

اثرات متقابل ساختار سیال در رسوب ورق الاستیک نازک Fluid-structure interaction effects in the sedimentation of thin elastic sheets

متامتریال (فراماده) ترمو-ویسکو-آکوستیک برای کاربرد در آب های زیرین Thermo-visco-acoustic metamaterials for underwater applications

مکانیک سیالات پاک کردن و آلودگی زدایی  Fluid Mechanics of Cleaning and Decontamination

جت های حامل ذرات آشفته  Turbulent particle-laden jets

تعاملات میان سنگها و یخ ها  Interactions between rocks and ice

تئوری ریاضی شکست Mathematical theory of diffraction

ناپایداری های احتراق Combustion instabilities

اندازه گیری عدم قطعیت کارآمد در معادلات دیفرانسیل جزئی با داده های تصادفی  Efficient Uncertainty Quantification for PDEs with Random Data

۰۹۱۹ ۴۲۱ ۷۱ ۷۵ 
تدریس ریاضی کاربردی، معادلات، محاسبات، ریاضی مهندسی، روش های عددی، ریاضیات محاسباتی، ریاضیات پیشرفته و …

سایر نوشته های مرتبط:

معرفی مجلات روش های عددی در مهندسی

تحقیقات مرتبط با روش های عددی در مهندسی

مراکز تحقیقاتی ریاضی کاربردی