تدریس خصوصی ریاضی مقطع ارشد، تدریس خصوصی ریاضی مقطع دکتری

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی سری فوریه، روش اختلال جزئی (پرتربیشن)، حل عددی مسائل مقدار مرزی، حل عددی معادلات دیفراسیل جزئی، روش های چندگامی، تدریس خصوصی ریاضی آزمون جامع دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

ریاضیات به زبان ساده، ریاضیات در اطراف ما، ریاضیات در صنعت، ریاضی در خانه، ریاضی همه جا در کنار ما، روش های کاشت ریاضی در ذهن، کشف ریاضی در ذهن، برداشت از درخت ریاضی در بهار طبیعت، ریاضی برای پیش بینی، ریاضی برای پیشگویی رخدادها بنا بر تجربیات قبلی، ریاضی برای درونیابی، 

تدریس شفاف ریاضی، تدریس ملموس ریاضی، تدریس ریاضی با شهود، … ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی عمومی، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی پرتربیشن، تدریس خصوصی تبدیلات فوریه، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی برق، روش های عددی در مهندسی مکانیک، روش های عددی در مهندسی عمران و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس کارشناسی، ارشد  و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، حل مثال های متنوع، توضیح ساده روش ها و مسائل، روش های یادگیری سریع، دسته بندی روش ها و مسائل، و مهم تر از همه جمع بندی برای امتحان

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ارشد و دکتری رشته های مهندسی

تدریس کلیه مباحث پرتربیشن (perturbation) یا اختلالات جزئی، روش های فوریه، حل معادلات لایه مرزی، حل تحلیلی معادلات، حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی PDE، حل معادلات فیزیکی لاپلاس، گرما، موج، نوسانگر، دافینگ، ارتعاشات با دمپینگ، ارتعاشات واداشته، …

روش های پرتربیشن، لیندشیت پوآنکاره Lindstedt Poincare، رینرمالیزیشن Renormalization، روش چندمقیاسی Multiple scale , …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ ارشد و دکتری مهندسی مکانیک، برق، عمران و …

تدریس خصوصی پرتربیشن، تدریس خصوصی اختلال جزئی perturbation، پرتربیشن، مسائل مقدار اولیه، مسائل مقدار مرزی، Boundary value problem

پرتربیشن برای حل معادلات جبری، پرتربیشن برای حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه و مقدار مرزی، پرتربیشن برای حل مسائل لایه مرزی،

پرتربیشن برای حل معادلات مکانیک سیالات، تحلیل مقاله پرتربیشن در زمینه های مهندسی سیالات، معادلات انتقال حرارت، …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته در تهران

تدریس مباحث پیشرفته ریاضی به زبان ساده با مفاهیم ملموس و کاربردی با حل مثال های متنوع و مسائل کتاب های معرفی شده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی در کرج توسط مدرس خانم

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در کرج، تدریس خصوصی محاسبات عددی در کرج،

تدریس خصوصی ریاضی عمومی در کرج، تدریس خصوصی جبر خطی در کرج،

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در کرج،  تدریس خصوصی آنالیز عددی در کرج،

تدریس خصوصی نظریه معادلات دیفرانسیل در کرج، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۲ در کرج

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه توسط مدرس خانم در کرج،

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران ۰۹۱۰۶۷۹۱۲۲۵

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های محاسبات عددی مطابق سرفصل و جزوات کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های محاسبات عددی مطابق سرفصل و جزوات کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته ۱

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس به زبان ساده، تدریس کلیه مفاهیم به همراه حل نمونه سوالات امتحان و تفسیر مطالب به بیان مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

برنامه ریزی برای یادگیری ریاضی را بیشتر از این با تاخیر نیندازید.

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی با یک بیان ساده و قابل فهم، یادگیری انگیزشی ریاضی، یادگیری مفاهیم ریاضی به شکل ملموس، ایده های ساده پشت هر مبحث ریاضی، ریاضی به زبان ساده، تعبیر قضایای ریاضی، فلسفه یادگیری هر بحث ریاضی، تعبیر ساده مباحث درس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، تعبیر ساده مفاهیم تبدیل لاپلاس، تعبیر سری فوریه، تعبیر ساده سری تیلور، تعبیر ساده، توضیح ساده روش های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی پیشرفته، تعبیر هندسی قضایای جبرخطی و جبر خطی عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵   مدرس ریاضی دانشگاهی در کلیه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس کارشناسی، ارشد و دکتری رشته های مهندسی و علوم

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

ریاضی مورد نیاز در مهندسی عمران، ریاضی مورد نیاز در مهندسی مکانیک، ریاضی مورد نیاز در پزشکی و … از جنبه های مختلفی متفاوت است هر چند که اساس ریاضیات مورد استفاده در همگی یکسان است در سطوح بالای تحقیقاتی شباهت ها و تفاوت ها بیش از پیش آشکار می شود.

صرف نظر از اینکه آگاهی از دانش عمومی ریاضیات برای همه رشته ها الزامی است  برخی رشته ها به ویژه در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از ریاضیات سطح بالایی استفاده می کنند و بهتر است محققین مربوطه مجهز به تفکر استدلالی در ریاضیات و نحوه بکارگیری ابزارهای ریاضی در طراحی، تجزیه ئ تحلیل سیستم های مورد نظر باشند. در اینجا به برخی از کاربردهای ریاضیات در رشته های مهندسی اشاره می کنیم.

در صنایع وابسته به مراکز نظامی، آشنایی به نظریه گراف و نظریه بازی ها، الگوریتم های تصممیم گیری، تصمیم گیری چندهدفه، بهینه سازی و آمار و احتمال اهمیت بسزایی دارد.

در صنایع حمل و نقل دروسی از ریاضیات مانند تحقیق در عملیات، بهینه سازی، تحلیل پوششی داده ها، جبر خطی بسیار الهام بخش است.

در مهندسی مکانیک و صنایع هوافضا تجزیه و تحلیل فرایندهای شکست در اجسام، شبیه سازی دینامیکی مولکولی احتراق در محفظه ها، طراحی سیستم ها و … آشنایی با معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی و روش های عددی برای شبیه سازی سیستم ها مورد نیاز است.

در مهندسی برق جبر خطی، معادلات دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی حائز اهمیت است.

در مهندسی عمران آشنایی با مثلثات در طراحی، آشنایی با معادلات دیفرانسیل و روش های عددی حل آنها برای تجزیه و تحلیل خمش در تیرهای تحت بارگذاری و طراحی پل ها و صفحات، مورد نیاز است. درس جبر خطی هم برای یادگیری و تقویت درس روش اجزا محدود اهمیت دارد.

ادامه …

فلسفه ریاضی و هر علم دیگری حل مشکلی از مشکلات بشری است ولی چرا خود ریاضیات یک مشکل محسوب می شود؟

در اینکه ریاضی سخت است بحثی نیست راه رفتن هم برای یک نوزاد سخت است ولی با تمرین پس از مدتی شروع به راه رفتن می کند.

ریاضی درسی است که همه افراد می توانند یاد بگیرند. روش های یادگیری ریاضی بسیار متنوع هستند. آموزش های مبتنی بر مشهودات و آنچه در دنیای واقعی می توان لمس کرد تا آموزش های انتزاعی ریاضیات برای ریاضیات. ولی آنچه در بین همه روش های آموزش ریاضی مشترک است و اهمیت بسیاری هم دارد حل تمرینات متنوع و به اندازه کافی است. اینکه فقط ریاضی را با تلاشی یاد بگیریم و بعد تمرین نکنیم مثل کسی است که چند روز آموزشگاه برود و رانندگی یاد بگیرد ولی تمرین کافی رانندگی نکند.

در یادگیری هر مبحثی از ریاضی  می توان از امکانات شهودی بهره گرفت تا درک مفاهیم راحت تر باشد.

یک روش خوب خواندن متون ریاضی این است که ابتدا نگاهی کلی به تمام مطالب فصل بیندازید بخش های مختلف را ببینید سپس یک بار داستان وار بخوانید و حتی اگر نفهمیدید دست از خواندن نکشید. وقتی به پایان بحث رسیدید حداقل می فهمید داستان کلی چه هست. حال برای فهمیدن مطالب یک بار دیگر با دقت مطالعه کنید و حتما در یک برگه سفید کلمات مهم و سوالاتتان را یادداشت کنید. بعد از مطالعه کامل کتاب را ببندید و در ذهن خود مطالب را مرور کنید سعی کنید مطالب مهم را بازگو کنید به زبان خودتان. یک بار دیگر آنچه بازگو کرده اید را با متن چک کنید سپس حتما تمرین آن فصل را انجام بدهید.

بعد از حل تمرینات ببینید آیا نتیجه خاصی از تمرینات میشه گرفت یا نه. برخی تمرینات خیلی هدفمند طرح می شوند.

مرور ذهنی مطالب و بازگویی مطالب بر اساس برداشت های ذهنی خودتان فراموش نشه. این خیلی مهمه.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان 

 

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی آنالیز عددی پیشرفته

تدریس خصوصی آنالیز عددی برای یادگیری ماشین، تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات،

تدریس خصوصی مبانی آنالیز عددی، تدریس خصوصی آنالیز عددی به صورت آنلاین

تدریس خصوصی آنالیز عددی به زبان انگلیسی برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج کشور

تدریس آنلاین آنالیز عددی

تدریس مفهومی آنالیز عددی

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته ارشد

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته دکتری

تدریس خصوصی محاسبات عددی به زبان ساده و مفهومی

تدریس خصوصی محاسبات عددی به زبان انگلیسی (متقاضیان ادامه تحصیل در خارج کشور)

تدریس خصوصی محاسبات عددی به صورت آنلاین و به صورت حضوری

تدریس خصوصی مباحث پیشرفته محاسبات عددی: همگرایی و پایداری الگوریتم ها، روش های تکراری حل دستگاه ها، روش های تجزیه ماتریسی، روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل، روش های عددی حل معادلات غیرخطی، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های عددی مقادیر ویژه، روش های عددی حل دستگاه های معادلات خطی، …

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵