دکتر جانی دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی بیش از 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه های تهران رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد فرصت مطالعاتی در تگزاس، امریکا

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی آزمون جامع دکتری مهندسی

امکان تدریس حضوری و آنلاین وجود دارد.

تدریس به روش های مختلف: به صورت مفهومی، آموزش حل مساله از طریق حل تمرینات متنوع در چارچوب سرفصل مصوب وزارت علوم و بر اساس جزوه های ریاضی مهندسی دانشگاه های مختلف، تدریس حضوری در تهران و تدریس آنلاین

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته کارشناسی ارشد، دکتری رشته های مهندسی برق، عمران، مکانیک، …

تدریس روش های محاسبات عددی پیشرفته به زبان ساده، تدریس محاسبات عددی در تهران

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

آموزش خصوصی ریاضی مهندسی به زبان ساده

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته کارشناسی ارشد

تدریس ریاضی مهندسی پیشرفته دکتری مهندسی برق، مهندسی عمران، مکانیک و …

تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضیات کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس مفهومی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل به زبان ساده

تدریس معادلات دیفرانسیل معمولی جزئی، تدریس معادلات دیفرانسیل جزئی،

تدریس خصوصی روش های عددی در حل معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات انتگرال و معادلات انتگرال-دیفرانسیل (فردهلم، ولترا، …)

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل کسری و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی جبرخطی

آموزش مفهومی جبر خطی

تدریس خصوصی جبر خطی عددی

مفهوم شهودی پایه، بعد، ضرب داخلی توابع، توابع متعامد، متعامد نرمال، تجزیه های ماتریسی، روش های حل دستگاه، پیچیدگی محاسباتی،

مفهوم شهودی مقدار ویژه، بردار وِیژه و کاربرد در مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ با سابقه بیش از ۶ سال تدریس دروس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته و ریاضیات کاربردی به زبان ساده،

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته به زبان ساده،

تدریس خصوصی محاسبات عددی به زبان ساده،

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته به زبان ساده،

تدریس خصوصی جبرخطی و جبر خطی عددی به زبان ساده،

تدریس خصوصی ریاضیات عمومی ۱ و ریاضیات عمومی ۲ به زبان ساده،

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضیات دانشگاه در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری  ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

اگر می خواهید ریاضیات یاد بگیرید حتما به احساس خودتان اهمیت بدهید. بسیار مهم است که نسبت به یک مطلب ریاضی خود خود خودتان فارغ از هر دفتر و دستکی چطور فکر می کنید چه احساسی دارید به نظر شما منظور از اون مطلب چیه لب مطلب چیه و به چه دردی می خوره و چرا به درد می خوره و کجاها به درد می خوره. چطور به درد می خوره، آیا یه چیز به درد بخور تر هم می تونه وجود داشته باشه یه چیز ساده تر چطور؟ تصور شما از فلان مطلب ریاضی چیه؟ می تونید در تجارت یه مصداقی براش پیدا کنید یا در صنعت یا در جامعه شناسی یا در پزشکی یا …

در اغلب کشورها، در تدریس ریاضیات چه در سطح دبیرستان و چه در سطح دانشگاه، عموما به بینش intuition توجه جدی نمی شود. شاید دلیلش این باشد که کسی که تدریس می کند باید در موضوعات مختلف کنجکاوی داشته باشد تا به بینش خوبی در مفاهیم و قضایا برسد.

منطق و بینش (درک شهودی) دو بال در آموزش ریاضیات است. بدون بینش یادگیری ریاضیات بسیار پیچیده و با بینش به طرز عجیبی لذت بخش می شود. در مورد مفاهیمی که در ریاضیات مشکل دارید ویدئوهای مربوطه را می توانید در یوتیوب مشاهده کنید همراه با مطلب ریاضی مورد نظر، کلمه intuition یا the idea behind یا the simple idea behind یا a geometric interpretation یا why do we use یا کلمات مشابه را بنویسید.

شاید نتوان گفت همه، ولی اغلب مسائل ریاضی توضیح بسیار ساده ای دارند. قضایای ریاضی به طور گسترده ای مصداق های بسیار زیبا و متنوعی در طبیعت دارند. باید بال تخیل را در ریاضیات استفاده باز کرد. پرواز با یک بال تفکر منطقی راه به جایی نمی برد. شاید بتوان گفت نقش تخیل imagination در گسترش علم بیشتر از نقش تفکر منطقی است. اساسا قبل از تفکر منطقی اگر تخیل به کار گرفته نشود مطالب بسیار پیچیده به نظر خواهند رسید.

ریاضیات زبان جالبی است. هر مطلبی در ریاضیات را می توان به زبان ریاضیات ترجمه کرد، به زبان جامعه شناسی ترجمه کرد، به زبان مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی مالی، مهندسی پزشکی، مهندسی برق و … ترجمه کرد. یک مفهوم ریاضی به چندین زبان قابل ترجمه است. تفکر و تخیل می تواند ترجمه های مختلف را پیش روی ما قرار دهد و آنگاه بگوییم آهان این مطلب اینه! چقدر ساده است! چقدر به درد بخور است! آهــــــــــــــــــــان سری فــــــــــــوریه اینه، آهاااااان مقدار ویژه اینه! تبدیل فوریه سریع اینه! معادلات دیفرانسیل اینه! جبرخطی اینه! مفهوم انتزاعی گروه اینقدر ساده است! قضیه استوکس اینه، مشتق اینه، قضیه … اینه، عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

حضرت انیشتن می فرمایند: من به شهود  و الهام معتقدم. تخیل بسیار مهم تر از دانش است. زیرا دانش محدود است و تخیل تمام دنیا را در بر می گیرد، مهیج پیشرفت است و تکامل را پدید می آورد.

 

Albert Einstein: “I believe in intuition and inspiration. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”

در این نوشته کاربردهای متنوعی از معادلات دیفرانسیل در رشته های عمران، مکانیک، زیست شناسی و … ذکر کرده بودیم.

در اینجا قصد داریم به طور مختصر کاربرد معادلات دیفرانسیل را در مهندسی عمران به ویژه در خمش تیرها بیان کنیم.

خمش تیرها و صفحات

یک تیر را به عنوان بخشی از محور x در نظر بگیرید و مبدا مختصات را ابتدای تیر قرار دهید. در صورتی که این تیر تحت بارگذاری باشد در نقاط مختلف تیر بسته به میزان و نوع بارگذاری مقدار خمش (مقدار انحراف از حالت اصلی) متفاوت است. مقدار خمش را به عنوان تابعی از فاصله تا ابتدای تیر می توان در نظر گرفت. اگر مقدار خمش در فاصله x را با y(x) نشان دهیم این تابع در یک معادله دیفرانسیل صدق می کند که با حل آن معادله می توانیم مقدار خمش را در هر نقطه از تیر بدست آوریم. در بارگذاری های ساده و تیرهای همگن (تیرهایی که جنس میله در کلیه نقاط یکسان است و چگالی تیر در نقاط مختلف متفاوت نیست)، معادله دیفرانسیل مربوطه بسیار ساده است و جواب های معادله را صرفا با یک انتگرال گیری ساده می توان بدست آورد.

در حالتی که به جای تیر، یک صفحه یا یک جسم سه بعدی مثل سازه های مختلف داشته باشیم معادله دیفرانسیل مربوطه در حالت کلی یک معادله دیفرانسیل جزئی است لینک زیر را ببینید. به عنوان مقدمه ای برای این موضوع اینک زیر را ببینید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bending_of_plates

کلید واژه های برای جستجوی بیشتر در گوگل:

خمش، صفحه، معادله دیفرانسیل، deflection plate differential equations

این نوشته تکمیل خواهد شد.

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع “ریاضیات مدرن” بلامانع است.

 

خداوند دنیا را آفرید و بشر برای فهم آن، معادلات دیفرانسیل را.

معادلات دیفرانسیل به چه درد می خورد؟ این سوالی است که در خواندن هر موضوع ریاضی و غیر ریاضی باید پرسید. این موضوع به چه درد می خورد؟ اگر به درد نمی خورد که چرا وقت ارزشمند را صرف یادگیری آن کنیم؟

پاسخ دقیق به سوالات این چنینی عموما نیاز به اطلاعات بین رشته ای دارد و گاهی اوقات نیاز به ارتباط با صنعت و تکنولوژی های روز دنیا و تحقیقاتی که در پژوهشگاه های غول های اقتصادی دنیا انجام می شود. در متن زیر تنها به تعداد انگشت شماری از کاربردهای دیفرانسیل در سطحی قابل فهم می پردازیم.

معادلات دیفرانسیل هر چند در زندگی روزمره در ظاهر هیچ نقشی ندارند ولی در فهم تغییرات پدیده های مختلف به ویژه اتفاقات طبیعی که هر روز دور و برمان رخ می دهد به کمک ما می آیند. اگر کنجکاو نباشید و تغییراتی که هر روز دور و برتان می افتد برایتان مهم نباشد باید بگویم معادلات دیفرانسیل به هیچ دردی نمی خورد.
مدل سازی بسیاری از پدیده ها در فیزیک، مهندسی، زیست شناسی، باستان شناسی و … منجر به معادلاتی می شود که مشتق متغیر وابسته (یعنی سرعت تغییرات متغیر وابسته) در معادله وجود دارد و به این معادلات، معادلات دیفرانسیل گفته می شود. برای آگاهی از جواب و پیش بینی حوادث باید آنها را حل کرد. به طور مثال به کمک جواب های معادلات دیفرانسیل، زمان لازم برای انجام یک واکنش شیمیایی را می توان تخمین زد. مثلا می توان فهمید چقدر غلظت یک محلول بعد از زمانی مشخص چقدر است. می توان قدمت یک اثر تاریخی را از طریق حل یک معادله دیفرانسیل بسیار ساده تشخیص داد. می توان در پزشکی قانونی زمان به قتل رسیدن شخص را با توجه به دمای فعلی جسد و دمای محیط پیرامون تشخیص داد. در واقع آهنگ تغییرات دما متناسب با اختلاف دمای بدن بیمار با دمای محیط است و این یعنی مشتق تابع دمای بدن بیمار در زمان t نسبت به زمان مساوی با ضرب یک عدد ثابت در اختلاف دمای بدن و محیط به بیان ریاضی \frac{d\theta}{dt}=\alpha (\theta-\theta_a)  که یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی است.

می توان با حل معادلات انتقال حرارت، از تغییرات دمایی یک جسم در زمان های بعدی تنها با داشتن اطلاعاتی از قبیل ضریب رسانش گرمایی و دمای اولیه و … آگاه شد. می توان با حل معادلات دیفرانسیل مربوط به تغییرات جوی به پیش بینی وضع هوا پرداخت. البته همه اینها در قالب نرم افزارهای آماده ای وجود دارد و با وارد کردن اطلاعات لازم می توان جواب را در کامپیوتر دید. با این حال هنوز نرم افزارهای حل معادلات دیفرانسیل مشکلات زیادی دارند و توانایی حل مسائل محدود و با شرایط محدود کننده ای را دارند که حتی در فرایند مدل سازی هم برای بدست آوردن یک معادله قابل حل از تقریب های زیادی استفاده شده و از برخی خواص فیزیکی سیستم صرف نظر شده است. دانش بشر در حل مسائل واقعی با استفاده از تئوری های موجود معادلات دیفرانسیل هنوز نیاز به توسعه زیادی دارد.
با حل معادلات دیفرانسیل مربوط به تغییرات جمعیتی یک گونه جانوری می توان پیش بینی کرد جمعیت آن گونه به چه صورتی تغییر می کند. معادلات دیفرانسیل شکار و شکارچی در این دسته از معادلات جای دارند.
می توان زمان لازم برای جذب یک دارو را با حل معادلات دیفرانسیل پخش (diffusion) پیش بینی کرد.
می توان رشد سلول های سرطانی را با یک معادله دیفرانسیل مدل سازی کرد و سپس تغییرات سلول ها را با حل آن معادله پیش بینی کرد.
می توان استراتژی های بهینه ای برای سرمایه گذاری در بورس از طریق حل معادلات دیفرانسیل مربوطه یافت.
در طراحی نرم افزارهای مهندسی عمران مربوط به تحلیل سازه ها آگاهی از معادلات دیفرانسیل مربوط به خمش صفحات و تیرها تحت شرایط بارگذاری مختلف اجتناب ناپذیر است.

لازم به ذکر است جزئیات هر یک از موارد فوق نیازمند آگاهی از مباحث بین رشته ای (ریاضیات و اقتصاد، ریاضیات و زیست شناسی، ریاضیات و زمین شناسی، ریاضیات و مهندسی عمران، و … است.

برای اطلاع از کاربردهای معادلات دیفرانسیل در پزشکی این لینک (به زبان انگلیسی) را ببینید. لینک فوق دارای مراجع مختلفی از کاربرد معادلات دیفرانسیل در تکنولوژی، کاربرد معادلات دیفرانسیل در پزشکی، تحقیقات سرطان، طراحی پلیمرها، طراحی دارو و … است که همگی دارای  وجه مشترکی هستند: بیان مساله به زبان ریاضی با ابزار معادلات دیفرانسیل. برای کاربردهای پزشکی معادلات دیفرانسیل جزئی می توانید این لینک را هم ببینید.

تحقیقات بسیاری برای مدل سازی سرطان با استفاده از معادلات دیفرانسیل انجام شده است. این ویدئو را با زیرنویس فارسی ببینید.

برای اطلاع از نمونه های واقعی معادلات دیفرانسیل در شیمی مقاله ۱۲ صفحه ای معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در شیمی را مطالعه کنید. در این مقاله برخی از فرایندهای شیمیایی توسط معادلات دیفرانسیل مدل سازی شده اند.

تلاش می کنیم به زودی اطلاعاتی از کاربردهای معادلات در مهندسی عمران، مهندسی هسته ای، مهندسی برق، مهندسی مکانیک سیالات، مهندسی هوافضا و … در سایت قرار دهیم.

استفاده از مطالب سایت ریاضیات مدرن با ذکر منبع “ریاضیات مدرن” بلامانع است.

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری به زبان ساده ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عالی در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی در تهران

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی ارشد در تهران، تدریس خصوصی ریاضی کارشناسی ارشد در تهران، تدریس خصوصی دروس ریاضی ارشد در تهران، تدریس خصوصی ارشد مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی دکتری، تدریس خصوصی دروس ریاضی کارشناسی رشته های مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی رشته مکانیک، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی برق، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی عمران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی صنایع، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی هسته ای، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی نساجی، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی رشته کامپیوتر، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی رشته برق، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی جبرخطی عددی، تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی جبر خطی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی، تدریس خصوصی روش های تحلیلی در مهندسی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱ در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضیات عمومی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۲ در تهران، تدریس خصوصی ریاضی عمومی در تهران

تدریس خصوصی محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی برق، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی عمران، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی شیمی، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی صنایع، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی محاسبات عددی مهندسی پزشکی، …

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی برق، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی عمران، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی شیمی، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی صنایع، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته مهندسی پزشکی، …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی مکانیک، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی رشته برق، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی عمران، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی شیمی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی صنایع، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی نرم افزار، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پزشکی، …

 ۷۵ ۷۱ ۴۲۱ ۰۹۱۹  دکتری ریاضی کاربردی – آنالیز عددی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی دانشگاه

با استفاده از ابزارهای ریاضی شامل برنامه ریزی عدد صحیح می توان زمان بندی حرکت قطارها، زمان بندی حرکت هواپیماها، کشتی ها و … را به گونه ای که هزینه ها و زمان انتظار کاهش یابد.

به عنوان مثال این مقاله و مراجع آن را ببینید. همچنین این مقاله  و این مقاله  نیز در زمینه بهینه سازی زمانبندی حرکت قاطرها (ببخشید قطارها) راهگشا خواهند بود.

مسائل یافتن بهترین مسیرهای حمل و نقل و تخصیص منابع محدود در یک شرکت یا کارخانه در حوزه گرایش تحقیق در عملیات است.

پانویس: احتمالا بتوان الگوریتم های بهتری از الگوریتم هایی که تاکنون کشف شده، با شبیه سازی ساختارهای موجود در بدن جانداران که مسئول خونرسانی هستند کشف کرد. چون یک قانون در فیزیک داریم که میگه همه ساز و کارهای طبیعی طوری انجام می شوند به عنوان تمرین بر عهده خوانندهعلم مواد محاسباتی یک رشته به سرعت در حال رشد و نسبتا جدید است که عناصری از علم وواد٬ شیمی٬ مهندسی مکانیک٬ ریاضی و علم کامپیوتر را به هم پیوند می دهد.

دلیل تقاضای زیاد و نیاز به دانشمندان مواد محاسباتی هم ریشه در تحقیقات صنعتی و هم در پژوهش های دانشگاهی دارد. خواص مواد تنها با ترکیب شیمیایی مربوطه تعیین نمی شود بلکه علاوه بر آن تا حد زیادی به ریز ساختار آنها وابسته است.

هو اکنون در دانشگاه های استنفورد٬ برکلی کلیفرنیا و برخی دانشگاه های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا رشته علم مواد محاسباتی دانشجو می پذیرد. با توجه به بین رشته ای بودن آن٬ دانشجویان این رشته می توانند آینده کاری خوبی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

با کارشناسی رشته های مهندسی عمران٬ مکانیک٬ مواد٬ فیزیک٬ ریاضی٬ شیمی و رشته های مرتبط می توان برای این رشته اپلای کرد.

درس های مورد نیاز این رشته: مقاومت مصالح٬ محاسبات عددی٬ ترجیحا آشنایی با درس مکانیک محیط های پیوسته٬ آشنایی با نانومواد٬ معادلات دیفرانسیل

اغلب مفاهیم ریاضی را با ذکر مثال های ملموس از طبیعت و یا به صورت آزمایشگاهی میشه آموزش داد. آزمایشگاه ریاضی در مراحل اولیه نیاز به امکانات چندانی نداره. یک مداد، چند برگ باطله، یک نقاله، خط کش، متر، دماسنج، فعلا همین ها.

در این قسمت می خواهیم چند تا از مفاهیم پرکاربرد ریاضی را به زبان خودمانی بیان کنیم.

مفاهیمی از ریاضیات پایه و ریاضی عمومی

 • مفهوم تابع به زبان ساده: وقتی آب میذارید روی گاز، دمای آب لحظه به لحظه تغییر می کنه میگیم دمای آب تابعی از زمان است. قیمت دلار هم تابعی از زمان است. در هر دوی این مثال ها، تابع، صعودی است یعنی دمای آب میره بالا وقتی زمان میگذره و قیمت دلار هم میره بالا. یک مثال دیگه از تابع بزنیم: مقدار انحراف از حالت عادی طناب توی حیاط که لباس روش پهن کردید تابعی از نقاط مختلف طناب هست، در دو نقطه انتهایی طناب مقدار انحراف صفر هست و هر چه به مرکز نزدیکتر میشید انحراف بیشتر میشه البته اگه لباسا را وسطا پهن کرده باشید و طناب هم یه خرده شل و ول باشه! مقدار پولی که بابت خرید مرغ میدید تابعی از وزنش هست باز این هم یک تابع هم صعودی هست. مقدار پولی که بابت هزینه برق پرداخت می کنید تابعی از مقدار مصرف (برحسب کیلووات ساعت) هست.دمای گوشت از وقتی از فریزر دی میارید ۱۶ درجه هست تا یک ساعت بعد فکر می کنید بر حسب زمان چطور تابعی باشه؟ به مقدار حجم مانده بسته اینترنتی از روزی که بسته را گرفتید تا روزی که تموم میشه فکر کنید مقدار حجم بسته تابعی نزولی از زمان است. در همه این مثال ها مقدار پول پرداختی، زمان، قیمت دلار، دما، مقدار خمش یک طناب که چیزی روش گذاشتید، … متغیر هستند در هر کدوم از این مثال ها به یک متغیر میگیم متغیر مستقل و به اون یکی میگیم وابسته. حالا شما قضاوت کنید که در مثال های فوق کدوم متغیر ها مستقل و کدوم ها وابسته اند.
 • مفهوم تابع جدولی: کتری را بگذارید روی گاز و یک دماسنج بردارید و دمای آب را در زمان های مختلف در یک جدول یادداشت کنید یعنی در یک سطر زمان را بنویسید و زیرش دمای آب در آن لحظه را بنویسید به این جدول میگیم یک تابع جدولی. یک نمودار رسم کنید محور افقی را برای زمان (متغیر مستقل) در نظر بگیرید و محور عمودی را برای دما (چون دما به زمان بستگی داره به دما میگیم متغیر وابسته) به عنوان تمرین یک خط کش بردارید و از دو طرف یه مقدار فشار بیارید خم بشه. مقدار خم شدگی را در چند نقطه با یک خط کش اندازه بگیرید و یادداشت کنید. تابع جدولی بدست آمده را رسم کنید (وقتی نقطه ها را در نمودار به هم وصل می کنید اصطلاحا میگن درونیابی کردید. بعدا در موردش توضیح میدیم)
 • مفهوم تابع غیر خطی (در درس ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل و انتگرال)

نمونه هایی در زندگی روزمره: وقتی مغازه دار با افزایش میزان خرید یک محصول مثلا برنج قیمت محصول را کمتر در نظر می گیرد قیمت جنس به عنوان تابعی از وزن، تابعی غیر خطی است.

مثال: وقتی مبلغ مشخصی پول دارید مثلا صد تومن  و هر روز دو تومن پول بر می دارید مقدار پولی که در روز x ام مونده براتون چقدره؟ 100-2x که یک تابع خطی هست. این تابع را رسم کنید می بینید که نمودارش یک خط هست.

 • مفهوم عملگر غیرخطی یا نگاشت غیر خطی (در درس آنالیز، جبر خطی و آنالیز تابعی) به زبان خودمانی: اگر عملگر یا نگاشت را یک ماشین در نظر بگیریم که یه چیزی میگیره (ورودی) و یه چیزی تولید میکنه میده بیرون(خروجی). اگر عملگر یا نگاشت به شکلی باشه که وقتی ورودی را n برابر کنید خروجی هم n برابر بشه (n می تونه هر عددی باشه) میگیم تابع خطی است. مثال های زیر همگی نمونه هایی از

 

مثال دیگر: در مسابقات دو اگر ۵۰ متر را در ۱۲ ثانیه بدوید آیا می توانید نتیجه بگیرید که ۱۰۰ متر را می توانید در ۲۴ ثانیه بدوید؟؟ خیر، وقتی فاصله زیاد تر میشه خسته میشید و انرژی تون کمتر میشه بنابراین دویدن را با روند قبل (خطی) نمی تونید ادامه بدید! نمودار زمان دویدن بر حسب فاصله را میشه به صورت زیر تصور کرد که هر چه مسافت بیشتر میشه شیب منحنی کمتر میشه (به زبان فیزیک یعنی سرعت شما کمتر میشه، به زبان ریاضی مشتق رو به کاهش است. مشتق=سرعت

 • مفهوم قدر مطلق (هم در اعداد حقیقی و هم در اعداد مختلط): یعنی یه عدد چقدر از ۰ فاصله داره مثلا هم منفی ده و هم مثبت ده فاصله شون تا صفر ده واحده پس میگیم قدر مطلق منفی ده میشه ده قدر مطلق ده هم میشه ده. قدر یعنی مقدار   مطلق هم یعنی بدون قید و شرط
  در صفحه اعداد مختلط هم معنی قدر مطلق یک عدد میشه فاصله نقطه ای که اون عدد را نشون میده تا مبدا
 • مفهوم سینوس و کسینوس
  مبحث مثلثات رابطه بین طول اضلاع در مثلث قائم الزاویه و زاویه بین اونا را بررسی می کنه. زمانی که انسان ها در غار ها زندگی می کردند از سر کنجکاوی این روابط را بدست آوردند! قبلش شکل های هندسی را باباهاشون بهشون یاد داده بودند که بکشن یعنی هندسه قدیمی تر از مثلثاته.چند تا مثلث قائم الزاویه رسم کنید که در همگی یک زاویه اش مثلا ۳۰ درجه باشه یک مثلث بزرگ، یک مثلث کوچک و یک مثلث معمولی باشه. برای هر کدوم از این مثلث ها، طول ضلعی که روبروی زاویه ۳۰ درجه هست را با خط کش یا متر یادداشت کنید و بر طول بزرگترین ضلع (یا همون وتر) تقسیم کنید عددی که بدست آوردید خواهید دید نتیجه برای همه مثلث ها تقریبا یکسانه به این عدد میگیم سینوس زاویه ۳۰ درجه. حالا مثلا سینوس ۲۰ درجه، ۵۰ درجه و ۶۰ درجه را هم حساب کنید. کسینوس چطور حساب میشه؟
 • مفهوم انتگرال به زبان خودمانی

انتگرال یعنی جمع کردن یعنی تجمع و انباشتگی. انتگرال یک تابع یعنی مجموع مقادیر تابع. وقتی بدونید یک دونده در هر ثانیه سرعتش چقدر بوده

وقتی می خواهید دور یک ساختمانی که دایره ای هست را اندازه بگیرید

مفهوم توپولوژی به زبان ساده

مفاهیم جبر خطی به زبان ساده

مفهوم فضای برداری به زبان ساده: توجه کنید که هر دو تا بردار را که با هم جمع می کنیم باز یک بردار میشه وقتی یه بردار را در یک عدد ضرب می کنیم باز هم یه بردار میشه. میگیم مجموعه بردارها نسبت به جمع برداری و ضرب اسکالر بسته هستند (اسکالر یعنی عدد، scale یعنی مقیاس و اعداد معیار مقایسه کردن چیزها هستند لابد برای همین به اعداد اسکار هم میگن).

 

مفهوم پایه به زبان ساده

مفهوم بعد به زبان ساده

مفهوم مقدار ویژه و بردار ویژه به زبان ساده: بردارهایی که تحت اثر ماتریس (نیرو، تغییر شکل، دوران، …) فقط در اندازه تغییر می کنند (و نه در جهت) را بردارهای خاص یا بردار های ویژه آن ماتریس (آن نیرو، آن تغییر شکل، آن دوران، …) می نامیم و به مقدار تغییر اندازه هر کدام از این بردارها، مقدار خاص یا مقدار ویژه آن ماتریس نسبت به آن بردار می گوییم.

مفهوم فضاهای تابعی: فضاهای توابع پیوسته، فضاهای چندجمله ای ها، فضاهای توابع مربعا انتگرال پذیر، فضاهای سوبولوف، …

مفهوم تجزیه ماتریسی به زبان ساده و ارتباط با دستکاری اشکال هندسی در نرم افزارها (کشیدگی شکل ها، تغییر مقیاس و …)

مفهوم ماتریس های معین مثبت و ارتباط (تعمیم) آن با تعیین علامت دبیرستان

مفهوم تبدیل فوریه سریه به زبان ساده: درونیابی ساده مثلثاتی و حجم محاسباتی (مرتبه N به توان ۳)، درونیابی با استفاده از ویژگی های خاص توابع مختلط نمایی (نتیجه حاصل حجم محاسباتی N  به توان ۲ دارد)، تفرقه بنداز درونیابی درجه پایین انجام بده و آخر سر یه وصله پینه کن (حجم عملیاتی لازم N log N)

این یک نوشته خام است و در فرصت مناسب بازبینی و تکمیل خواهد شد.