دکتر جانی دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی بیش از 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه های تهران رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد فرصت مطالعاتی در تگزاس، امریکا

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ ارشد و دکتری مهندسی مکانیک، برق، عمران و …

تدریس خصوصی پرتربیشن، تدریس خصوصی اختلال جزئی perturbation، پرتربیشن، مسائل مقدار اولیه، مسائل مقدار مرزی، Boundary value problem

پرتربیشن برای حل معادلات جبری، پرتربیشن برای حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه و مقدار مرزی، پرتربیشن برای حل مسائل لایه مرزی،

پرتربیشن برای حل معادلات مکانیک سیالات، تحلیل مقاله پرتربیشن در زمینه های مهندسی سیالات، معادلات انتقال حرارت، …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته در تهران

تدریس مباحث پیشرفته ریاضی به زبان ساده با مفاهیم ملموس و کاربردی با حل مثال های متنوع و مسائل کتاب های معرفی شده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی در کرج توسط مدرس خانم

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در کرج، تدریس خصوصی محاسبات عددی در کرج،

تدریس خصوصی ریاضی عمومی در کرج، تدریس خصوصی جبر خطی در کرج،

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در کرج،  تدریس خصوصی آنالیز عددی در کرج،

تدریس خصوصی نظریه معادلات دیفرانسیل در کرج، تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۲ در کرج

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه توسط مدرس خانم در کرج،

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس در دانشگاه های تهران ۰۹۱۰۶۷۹۱۲۲۵

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های محاسبات عددی مطابق سرفصل و جزوات کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های محاسبات عددی مطابق سرفصل و جزوات کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته ۱

تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی کلیه دانشگاه ها کلیه رشته های مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی و محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس تخصصی ریاضی کارشناسی ارشد و دکتری

تدریس به زبان ساده، تدریس کلیه مفاهیم به همراه حل نمونه سوالات امتحان و تفسیر مطالب به بیان مهندسی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

برنامه ریزی برای یادگیری ریاضی را بیشتر از این با تاخیر نیندازید.

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی با یک بیان ساده و قابل فهم، یادگیری انگیزشی ریاضی، یادگیری مفاهیم ریاضی به شکل ملموس، ایده های ساده پشت هر مبحث ریاضی، ریاضی به زبان ساده، تعبیر قضایای ریاضی، فلسفه یادگیری هر بحث ریاضی، تعبیر ساده مباحث درس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، تعبیر ساده مفاهیم تبدیل لاپلاس، تعبیر سری فوریه، تعبیر ساده سری تیلور، تعبیر ساده، توضیح ساده روش های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی پیشرفته، تعبیر هندسی قضایای جبرخطی و جبر خطی عددی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵   مدرس ریاضی دانشگاهی در کلیه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس کارشناسی، ارشد و دکتری رشته های مهندسی و علوم

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

ریاضی مورد نیاز در مهندسی عمران، ریاضی مورد نیاز در مهندسی مکانیک، ریاضی مورد نیاز در پزشکی و … از جنبه های مختلفی متفاوت است هر چند که اساس ریاضیات مورد استفاده در همگی یکسان است در سطوح بالای تحقیقاتی شباهت ها و تفاوت ها بیش از پیش آشکار می شود.

صرف نظر از اینکه آگاهی از دانش عمومی ریاضیات برای همه رشته ها الزامی است  برخی رشته ها به ویژه در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، از ریاضیات سطح بالایی استفاده می کنند و بهتر است محققین مربوطه مجهز به تفکر استدلالی در ریاضیات و نحوه بکارگیری ابزارهای ریاضی در طراحی، تجزیه ئ تحلیل سیستم های مورد نظر باشند. در اینجا به برخی از کاربردهای ریاضیات در رشته های مهندسی اشاره می کنیم.

در صنایع وابسته به مراکز نظامی، آشنایی به نظریه گراف و نظریه بازی ها، الگوریتم های تصممیم گیری، تصمیم گیری چندهدفه، بهینه سازی و آمار و احتمال اهمیت بسزایی دارد.

در صنایع حمل و نقل دروسی از ریاضیات مانند تحقیق در عملیات، بهینه سازی، تحلیل پوششی داده ها، جبر خطی بسیار الهام بخش است.

در مهندسی مکانیک و صنایع هوافضا تجزیه و تحلیل فرایندهای شکست در اجسام، شبیه سازی دینامیکی مولکولی احتراق در محفظه ها، طراحی سیستم ها و … آشنایی با معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی و روش های عددی برای شبیه سازی سیستم ها مورد نیاز است.

در مهندسی برق جبر خطی، معادلات دیفرانسیل، معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل و معادلات دیفرانسیل جزئی حائز اهمیت است.

در مهندسی عمران آشنایی با مثلثات در طراحی، آشنایی با معادلات دیفرانسیل و روش های عددی حل آنها برای تجزیه و تحلیل خمش در تیرهای تحت بارگذاری و طراحی پل ها و صفحات، مورد نیاز است. درس جبر خطی هم برای یادگیری و تقویت درس روش اجزا محدود اهمیت دارد.

ادامه …

فلسفه ریاضی و هر علم دیگری حل مشکلی از مشکلات بشری است ولی چرا خود ریاضیات یک مشکل محسوب می شود؟

در اینکه ریاضی سخت است بحثی نیست راه رفتن هم برای یک نوزاد سخت است ولی با تمرین پس از مدتی شروع به راه رفتن می کند.

ریاضی درسی است که همه افراد می توانند یاد بگیرند. روش های یادگیری ریاضی بسیار متنوع هستند. آموزش های مبتنی بر مشهودات و آنچه در دنیای واقعی می توان لمس کرد تا آموزش های انتزاعی ریاضیات برای ریاضیات. ولی آنچه در بین همه روش های آموزش ریاضی مشترک است و اهمیت بسیاری هم دارد حل تمرینات متنوع و به اندازه کافی است. اینکه فقط ریاضی را با تلاشی یاد بگیریم و بعد تمرین نکنیم مثل کسی است که چند روز آموزشگاه برود و رانندگی یاد بگیرد ولی تمرین کافی رانندگی نکند.

در یادگیری هر مبحثی از ریاضی  می توان از امکانات شهودی بهره گرفت تا درک مفاهیم راحت تر باشد.

یک روش خوب خواندن متون ریاضی این است که ابتدا نگاهی کلی به تمام مطالب فصل بیندازید بخش های مختلف را ببینید سپس یک بار داستان وار بخوانید و حتی اگر نفهمیدید دست از خواندن نکشید. وقتی به پایان بحث رسیدید حداقل می فهمید داستان کلی چه هست. حال برای فهمیدن مطالب یک بار دیگر با دقت مطالعه کنید و حتما در یک برگه سفید کلمات مهم و سوالاتتان را یادداشت کنید. بعد از مطالعه کامل کتاب را ببندید و در ذهن خود مطالب را مرور کنید سعی کنید مطالب مهم را بازگو کنید به زبان خودتان. یک بار دیگر آنچه بازگو کرده اید را با متن چک کنید سپس حتما تمرین آن فصل را انجام بدهید.

بعد از حل تمرینات ببینید آیا نتیجه خاصی از تمرینات میشه گرفت یا نه. برخی تمرینات خیلی هدفمند طرح می شوند.

مرور ذهنی مطالب و بازگویی مطالب بر اساس برداشت های ذهنی خودتان فراموش نشه. این خیلی مهمه.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان 

 

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی آنالیز عددی، تدریس خصوصی آنالیز عددی پیشرفته

تدریس خصوصی آنالیز عددی برای یادگیری ماشین، تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات،

تدریس خصوصی مبانی آنالیز عددی، تدریس خصوصی آنالیز عددی به صورت آنلاین

تدریس خصوصی آنالیز عددی به زبان انگلیسی برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج کشور

تدریس آنلاین آنالیز عددی

تدریس مفهومی آنالیز عددی

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با بیش از ۵ سال سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی روش های محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته ارشد

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته دکتری

تدریس خصوصی محاسبات عددی به زبان ساده و مفهومی

تدریس خصوصی محاسبات عددی به زبان انگلیسی (متقاضیان ادامه تحصیل در خارج کشور)

تدریس خصوصی محاسبات عددی به صورت آنلاین و به صورت حضوری

تدریس خصوصی مباحث پیشرفته محاسبات عددی: همگرایی و پایداری الگوریتم ها، روش های تکراری حل دستگاه ها، روش های تجزیه ماتریسی، روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل، روش های عددی حل معادلات غیرخطی، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، روش های عددی مقادیر ویژه، روش های عددی حل دستگاه های معادلات خطی، …

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضیات در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱ ارشد و دکتری

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۲ ارشد و دکتری

تدریس خصوصی مباحث خاص ریاضی پیشرفته: تبدیلات فوریه، حل معادلات گرما، حل معادله موج، حل معادله لاپلاس، پرتربیشن، روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات انتگرال، جبر خطی عددی، روش های تجزیه ماتریسی، مسائل اشتورم-لیوویل، مسائل مقدار ویژه و …

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضیات در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

نرم افزارهای موجود در ماشین لرنینگ، نیاز به ریاضیات را تا حدود زیادی کم می کند همچنان که نرم افزارهای حسابداری نیز عملیات مختلف ریاضی مورد نیاز در حسابداری را انجام می دهند ولی یک حسابدار باید با ریاضیات مقدماتی آشنا باشد و در یادگیری ماشین هم آشنایی مقدماتی با برخی مفاهیم انتزاعی ریاضیات برای فهم بیشتر الگوریتم ها و مخصوصا برای توسعه دهندگان الگوریتم ها مورد نیاز است.

از جمله دروس ریاضی مورد نیاز در یادگیری ماشین می توان به جبر خطی اشاره کرد البته نه به صورت پیچیده ای که در برخی کتب دانشگاهی جبرخطی مطرح می شود. مباحث ریاضی مورد نیاز در یادگیری ماشین را به اقتضای نیاز و در زمان نیاز باید فرا گرفت. اگر بخواهید ابتدا در ریاضیات قوی بشوید و بعد به کاربردهای آن در دیگر رشته ها بپردازید بسیار مسیر طاقت فرسایی را خواهید رفت مسیری که دانشگاه ها طی می کنند همین است متاسفانه و اغلب به مقصد خوبی نمی رسد شاهد زنده: حجم عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی با اندکی مهارت و بینش مهندسی و طراحی و حل مسائل واقعی!

مینیمم های ریاضیات در یادگیری ماشین:

از جمله مطالبی که در یادگیری ماشین به فهم روندها کمک می کند ایده های ساده و اصلی جبرخطی است (بردارها، پایه ها، ماتریس ها، تجزیه ماتریس ها، خصوصا SVD، …). درست می گویند که جبر خطی ریاضیات قرن ۲۱ است. جبر خطی در قسمت های زیادی از ماشین لرنینگ حضور دارد به ویژه در تجزیه مقدار اصلی principal value decomposition، تجزیه مقدار منفرد singular value decomposition، تجزیه LU، تجزیه QR، پایه های متعامد، … در واقع این مباحث در سرفصل درس جبر خطی عددی بیشتر می گنجد تا در درس جبرخطی. جبر خطی را می توانید از مطالب دانشگاه ام آی تی در این لینک مطالعه کنید (پروفسور گیلبرت استرنگ).

موضوع مهم دیگر آمار و نظریه احتمال است مباحث زیر

ترکیبیات، قوانین احتمال، نظریه بیز، متغیرهای تصادفی، واریانس و امید ریاضی، توزیع های شرطی، توزیع های استاندارد (برنولی، چندجمله ای، یکنواخت و گاوسی)، توابع مولد اینرسی، ….

Combinatorics, Probability Rules & Axioms, Bayes’ Theorem, Random Variables, Variance and Expectation, Conditional and Joint Distributions, Standard Distributions (Bernoulli, Binomial, Multinomial, Uniform and Gaussian), Moment Generating Functions, Maximum Likelihood Estimation (MLE), Prior and Posterior, Maximum a Posteriori Estimation (MAP) and Sampling Methods.

موضوع مهم دیگر حسابان چندمتغیره (ریاضی عمومی ۲) است: مشتقات جزئی، مشتق سویی، بردار گرادیان، لاپلاسین، روش ضرایب لاگرانژ و … به صورت مفهومی

و در آخر الگوریتم های بهینه سازی (برنامه ریزی غیرخطی)

اینها ریاضیاتی است که در یادگیری ماشین احتمالا برخورد می کنید.

مطالب فوق ترجمه آزاد از این سایت 

 

 

اهمیت جبر خطی در یادگیری ماشین

جبر خطی از درس های مهم ریاضی است که به مطالعه دستگاه های معادلات خطی (به عنوان مثال رگرسیون خطی، فضاهای برداری، پایه و بعد، روش های تجزیه ماتریسی به ویژه SVD، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه، …) می پردازد. برای شروع یادگیری ماشین، دانستن جبرخطی الزامی نیست ولی گاهی برای فهم دقیق مباحث یادگیری ماشین، ناچار به به کارگیری ابزارهای جبرخطی و تفسیر آنها هستید. قطعا جبر خطی مهم تر از هر درس ریاضی دیگری برای یادگیری ماشین است. اما سه اشتباه رایج در آموزش جبر خطی برای افرادی که می خواهند یادگیری ماشین بیاموزند:

  1. جبر خطی را خیلی زود شروع به خواندن نکنید. اینکه اول ریاضی عمومی، بعد جبرخطی، بعد آمار، بعد … بخوانید و بعد سراغ ماشین لرنینگ بروید کار بسیار زمان بر و طاقت فرسایی است. روش هوشمندانه، این است که همزمان با مطالعه یادگیری ماشین، ببینید چه مباحثی از جبرخطی یا آمار و احتمال و … به کار می آید و در کنار مطالعه ماشین لرنینگ آن مباحث را هم مطالعه کنید. نتیجه گرا باشید.
  2. برخی مبتدیان، خیلی زیاد جبر خطی می خوانند! خیلی زیاد نخوانید به اندازه کافی بخوانید. جبر خطی مهم است خیلی چیزهای دیگر هم مهم است ولی وقت مهم تر است.
  3. جبر خطی را از صفر و به سبک دانشگاهی شروع نکنید کتاب های دانشگاهی جبرخطی باتلاقی از مطالب است. با تکیه بر تعریف ها و حل برخی مسائل سعی کنید زودتر رد شوید. مفاهیم انتزاعی را بی خیال شوید. اگر فرصت کردید بعدا برمی گردید مطالعه می کنید. فقط مباحث اصلی (بر خطی و نه اصول موضوعه را بخوانید. جبر خطی را با الهام از خواص دبستانی بردارها و تعمیم به سایر مجموعه ها درک کنید. اینکه یک کتاب جبرخطی داشگاهی را کامل بخوانید از سرتان بیرون کنید. کلافه تان می کند و از راه به در.

نمادها و علامت های مختلف، بردارها، خواص بردارها، ترکیب خطی بردارها،  ماتریس ها، ضرب ماتریس ها (توجه به ضرب ماتریسی به صورت ترکیب خطی بسیار مهم است)، تجزیه ماتریس ها چیزی است که در برای ماشین لرنینگ لازم دارید.

توجه: در یادگیری ریاضی intuition یا الهام مساله مهمی است که در نظام آموزشی دنیا کمتر به آن توجه شده است و اغلب کتاب های ریاضیات دانشگاهی به این موضوع نپرداخته اند. ارتباط احساسی و برداشت شهودی از مفاهیم ریاضی موضوع واقعا مهمی است.