دکتر جانی دانش آموخته دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی بیش از 5 سال سابقه تدریس در دانشگاه های تهران رتبه برگزیده آزمون سراسری کارشناسی ارشد فرصت مطالعاتی در تگزاس، امریکا

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی ، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته  ، تدریس آنلاین ریاضیات پیشرفته

تدریس کلیه مباحث ریاضی مهندسی (سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلات دیفرانسیل جزئی PDE، تبدیل لاپلاس برای معادلات PDE، تبدیل فوریه برای PDE و …، پرتربیشن (اختلالات جزئی)، مسائل مقدار مرزی، مسائل لایه مرزی، حسابان تغییراتی (حساب تغییرات) و آنالیز مختلط، انتگرال مختلط، معادله گرما، موج، لاپلاس، پوآسون و …

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی ، تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته  ، تدریس خصوصی آنلاین ریاضیات پیشرفته

ریاضی مهندسی کارشناسی، ارشد و دکتری عمران، برق، مکانیک، …

حل نمونه سوالات برای آمادگی امتحانات میانترم و امتحان پایان ترم با توضیحات کامل به همراه توضیحات صوتی نوشته های ارسالی، حل مسائل متنوع

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته در تهران  حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته در تهران حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی حضوری و آنلاین

تدریس ریاضی با اسکایپ، واتس اپ، انی دسک و …

تدریس ریاضیات پیشرفته، مباحث خاص، تدریس ریاضیات صنعتی

تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسی حضوری و آنلاین، تدریس ریاضی کاربردی

تدریس خصوصی آنالیز عددی پیشرفته حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته، محاسبات ماتریسی حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی روش های عددی در مهندسی حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی انتقال حرارت پیشرفته حضوری و آنلاین

تدریس خصوصی نرم افزار ریاضی میپل Maple حضوری و آنلاین

آموزش ریاضی به روش حل مساله، حل تمرینات متنوع و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکتری ریاضی کاربردی سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

 ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی

تدریس مفهومی ریاضی با ارائه مثال ها و حل تمرینات متنوع

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران، تدریس مسائل مقداری مرزی Boundary value problems و مسائل لایه مرزی boundary layers،

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی    تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته  در تهران، تدریس خصوصی محاسبات عددی تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی در تهران،  تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته  در تهران، تدریس خصوصی مبانی آنالیز عددی و آنالیز عددی پیشرفته، تدریس ریاضیات کاربردی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی

آموزش جبر خطی به زبان ساده، تدریس خصوصی جبر خطی عددی و مبانی ماتریس ها، مبانی آنالیز عددی، تدریس خصوصی روش های تجزیه ماتریسی و روش های حل دستگاه های بزرگ، تدریس ریاضی عمومی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری، تدریس روش های محاسبات عددی، محاسبات عددی مهندسی، ریاضیات کاربردی و عددی مهندسی شیمی، ریاضیات پیشرفته رشته مهندسی نفت،از جزوات شاهرخ شاه حسینی، دکتر خراشه، دکتر امام زاده و …، ریاضیات کاربردی/محاسبات عددی، تدریس دروس رشته ریاضیات محاسباتی،  ریاضی مهندسی پیشرفته دکتر خراشه مهندسی شیمی، ریاضیات پیشرفته ۱ رشته مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد، …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی

تدریس خصوصی ریاضیات عالی مهندسی، تدریس خصوصی جبرخطی   تدریس خصوصی معادلات انتگرال

تدریس خصوصی جبرخطی عددی   تدریس خصوصی آنالیز مختلط    تدریس حساب تغییرات، حساب اختلالات جزئی و …  تدریس مفهومی تابع گرین و کاربردهای آن برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس ریاضی به زبان انگلیسی، تدریس خصوصی ریاضیات و علوم به صورت مکالمه علمی زبان انگلیسی

تدریس ریاضیات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری 

 ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی

تدریس روش های چندمقیاسی، روش های حل مسائل لایه مرزی، تدریس ریاضیات کاربردی، تدریس ریاضی رشته مهندسی برق، تدریس ریاضی رشته مهندسی مکانیک، تدریس ریاضی رشته عمران، تدریس ریاضی رشته نساجی، تدریس ریاضی رشته مدیریت، ریاضیات کاربردی عددی مهندسی شیمی، تدریس ریاضی رشته حسابداری، تدریس ریاضی رشته مکانیک سیالات، تدریس روش های محاسباتی، ریاضیات محاسباتی، …

تدریس آنلاین ریاضیات، ویرایش مقالات علمی مرتبط با ریاضی کاربردی در رشته های مختلف علوم و مهندسی برای ارسال به مجلات معتبر، کلاس خصوصی ریاضی مهندسی، کلاس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، کلاس خصوصی معادلات دیفرانسیل، کلاس خصوصی محاسبات عددی، کلاس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران، تدریس ریاضیات از طریق حل مساله، تدریس موضوعی ریاضیات، تدریس درس محاسبات عددی مهندسی، …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضیات کاربردی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

میپل برای محاسبات ماتریسی، میپل برای ریاضی عمومی، میپل برای جبر خطی، میپل برای ریاضی مهندسی پیشرفته و …

آموزش آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل، تدریس آنلاین میپل برای حل عددی معادلات دیفرانسیل، تدریس آنلاین میپل برای معادلات دیفرانسیل جزئی PDE

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

امکان تشکیل کلاس ها به صورت حضوری فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی عددی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین محاسبات عددی پیشرفته

تدریس به زبان ساده، تدریس با حل مسائل متنوع، حل مثال های کتاب و جزوه منطبق بر جزوه و کتاب پیشنهادی شما برای کسب نمره عالی

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس دکتری ریاضی کاربردی با شیوه تدریس منحصر به فرد

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تدریس آنلاین – تدریس حضوری

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی، تدریس آنلاین محاسبات عددی

تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، ریاضیات پیشرفته، محاسبات عددی پیشرفته و …

تدریس مفهومی – تاکید بر حل مساله و حل تمرینات متنوع – تدریس از کتاب یا جزوه مورد نظر شما

تدریس از کتاب  یا جزوه مد نظر شما: ریاضیات مهندسی پیشرفته کرویت سیگ، هایدلبرگ، مینت یو، واینبرگر، جفری، گرینبرگ، پرویز معین، پهلوان زاده، جزوات دانشگاه امیرکبیر، شریف،مدرس، آزاد تهران مرکز، تهران شمال، علوم تحقیقات و … ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ 

 

تدریس خصوصی آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس آنلاین ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

تدریس خصوصی آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین جبر خطی، تدریس آنلاین محاسبات ماتریسی،

تدریس آنلاین یادگیری ماشین، تدریس آنلاین روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل،

تدریس آنلاین معادلات دیفرانسیل،

تدریس خصوصی آنلاین محاسبات عددی پیشرفته، تدریس آنلاین  محاسبات عددی پیشرفته،

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵  مدرس دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات در سطوح مختلف دانشگاهی

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته،

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی و …

تدریس معادلات دیفرانسیل به زبان ساده، تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده، تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۵ سال تدریس ریاضیات دانشگاهی

 

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، تدریس خصوصی روش های عددی در محاسبات مهندسی،

تدریس خصوصی مکانیک محاسباتی، تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ۱، تدریس خصوصی ریاضی مهندسی کارشناسی ارشد  و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی و محاسبات عددی با حل مساله و تمرین های متنوع

تدریس کلیه سرفصل های ریاضی مهندسی و محاسبات عددی

(سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، معادلات گرما، موج، لاپلاس، پوآسون، تبدیل لاپلاس، روش جداسازی متغیرها، پرتربیشن نایفه، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، معادلات انتگرال-دیفرانسیل، روش تفاضل متناهی، روش اجزا محدود، آنالیز مختلط، نگاشت های مختلط، …)

مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

 

یادگیری موسیقی نیازمند یک برنامه ریزی زمان بندی شده و دراز مدت و کار عملی است. ریاضیات هم همینطور است. نواختن در ریاضیات قاعده دارد همانطور که نواختن موسیقی قاعده مند است. آنقدر باید در ریاضیات کار کنید تا آهنگ خودتان را بنوازید. یادگیری، تحقیق و پژوهش در ریاضیات مانند یادگیری موسیقی نیاز به صرف وقت دارد و آنقدر باید این کار را با آرامش و با برنامه ریزی انجام داد که از این کار لذت برد.

تفکر ذهن را قوی می کند همانطور که ورزش جسم را قوی می کند. یادگیری ریاضیات را می توان با پیوند زدن مفاهیم و روش ها به طبیعت ساده تر، آموزنده تر و زیباتر کرد. درس های مختلف ریاضیات را به شیوه های گوناگون می توان به طبیعت و مسائل زاییده از طبیعت گره زد.

بررسی تغییرات دمای اجسام، تغییرات اجسام مرتعش، پیش بینی وضعیت آینده یک سیستم (سیستم مالی، سیستم جغرافیایی، سیستم فیزیکی و …) نیاز به زبانی دارد که همان زبان ریاضیات است. ریاضیات ترجمه ساده ای از طبیعت و مسائل طبیعی است ولی گاه آنچنان به دور و برمان بی توجه هستیم که درسی مانند معادلات دیفرانسیل را پاس می کنیم بدون اینکه به ترجمه های بسیار ارزشمند و کاربردی توجه کنیم ریاضی مهندسی را پاس می کنیم بدون اینکه به نمودهای مختلف این درس در زندگی و در صنعت مانند تغییرات غلظت محلول ها (معادله غلظت، معادله دیفیوژن)، تغییرات دمای اجسام یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی در اشکال مختلف و در شرایط مختلف توجه کنیم.

و در آخر می پرسیم ریاضی به چه دردی می خورد؟ و پاسخ ما بدون توجه، بدون کنجکاوی، بدون دقت نظر و بدون برقراری ارتباط با مسائل مهم و پایه ای مهندسی این است: ریاضیات به هیچ دردی نمی خورد.

اگر به دنبال یافتن پاسخ های دقیق برای مسائل مهندسی نباشیم پاسخ فوق پاسخ به جایی است.

ریاضیات برای یافتن ساده ترین و دقیق ترین پاسخ ها برای ذهن های کنجکاو است. بخشی از هر کتاب ریاضی باید به این موضوع اختصاص یابد که ریاضیات و به ویژه این موضوعات ریاضی که در کتاب بحث می شود به چه درد می خورد؟

طراحی خودروهای خودران و مسیریابی، فشرده سازی تصاویر پزشکی، دستگاه های پزشکی و تبدیلات فوریه، مفهوم هندسی دترمینان (طول، مساحت، حجم و …) و کاربرد در یافتن مولفه های اصلی، روش های یادگیری ماشین و ماتریس ها، ….

این مطلب ناقص نوشته شده است. جستجوی گوگل اسکالر در یافتن مطالب تحقیقاتی …

 

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی و محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل و …

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته و محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضیات پیشرفته ارشد و دکتری

تدریس ریاضی مهندسی به زبان ساده – تدریس محاسبات عددی به زبان ساده

تدریس مفهومی ریاضی مهندسی – تدریس از طریق حل مساله و حل تمرینات متنوع تمرین های کتاب درسی و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ تماس بگیرید

 

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته و ریاضی مهندسی پیشرفته

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی، تدریس خصوصی محاسبات ماتریسی، ریاضیات آزمون جامع دکتری و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس: دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری در رشته های مهندسی مکانیک، عمران، برق، کامپیوتر و …

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته، تدریس حساب اختلالات جزئی، تدریس پرتربیشن نایفه، تدریس روش های حل معادلات PDE

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ دکترای ریاضی کاربردی با سابقه تدریس دروس ریاضی ارشد  و دکتری بیش از ۵ سال

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل جزئی

تدریس خصوصی محاسبات عددی تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته ارشد و دکتری

۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵ مدرس با سابقه بیش از ۵ سال تدریس دروس ریاضی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵

تدریس خصوصی محاسبات عددی

تدریس خصوصی محاسبات عددی پیشرفته

مدرس با سابقه بیش از ۱۰ سال تدریس دروس ریاضی کارشناسی، ارشد و دکتری ۰۹۱۹۴۲۱۷۱۷۵